Pazarlık usulü ile süresi belirli olan ihale süre uzatımı şeklinde uzatılarak yeni ihale sonuçlandırılıncaya kadar iş devam ettirilebilir mi?

Yayın Tarih: 06.12.2016 12:12
Özet

Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların temizliği için 150 personel ve 33 araç ile kent içi temizliği,çöp toplama ve nakli ihalesini pazarlık usulü ile 4 ay süreli ve götürü bedel olarak gerçekleştirdik. Ancak bu ihale 31/12/2016 tarihinde sona eriyor.Bu arada açık ihale usulü ile çıktığımız ihale tarihi 05/01/2107 bu sürece onay tebligat ve itiraz […]


Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların temizliği için 150 personel ve 33 araç ile kent içi temizliği,çöp toplama ve nakli ihalesini pazarlık usulü ile 4 ay süreli ve götürü bedel olarak gerçekleştirdik. Ancak bu ihale 31/12/2016 tarihinde sona eriyor.Bu arada açık ihale usulü ile çıktığımız ihale tarihi 05/01/2107 bu sürece onay tebligat ve itiraz süreleri eklenirse yaklaşık bir aylık bir süreyi alıyor. Süreklilik arzeden bir iş olması dolayısı ile bu arada oluşan boşlukta pazarlık usulü ile yaptığımız ihaleye süre uzatımı verebilir miyiz? yada nasıl bir yol izlememiz gerekir? cevabınız için şimdiden tesekkürler.


Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 80’inci maddesine göre; “80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin 10.2. maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde,  9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir. 80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” Yukarıdaki hükme göre işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği veya işin başlama ve bitiş tarihinin ay/gün olarak belirtilmesine göre değerlendirmek gerekmektedir. Süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiğinden uzaması söz konusu değildir. Örneğin işe başlama tarihinden itibaren 6 ay gibi bir ifade var ise veya işin süresi 180 gündür gibi bir ifade var ise işin süresi normal şartlarda uzar ancak sözleşme tasarısında “işe başlama tarihi ve bitiş tarihleri yer alıyoçeşitli sebepler dolayısıyla sözleşme daha sonra imzalanıyor ise sözleşme süresi fiilen kısalmakta ve buna göre işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

Açık ihale sonuçlandırılarak sözleşme imzalanıncaya kadar süreklilik arz eden çöp toplama, temizlik, güvenlilk gibi hizmetlerin limitler dahilinde pazarlık usulü (21/f) veya doğrudan temin ile ihtiyacın giderilmesi, pazarlık usulünün limitini aşıyor ise açık ihale sonuçlandırılması süresi göz önünde bulundurularak pazarlık usulü (21/b) ile çıkılmasında sakınca olmadığı değerlendirilmektedir. 21/b'de idarece önceden öngörülemeyen olay olarak değerlendirilirken gerekçelendirilmesinin idarece uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap