Pazarlık usulünde (21/f) tek firma teklif verse dahi sözleşme yapmak için 10 günlük süre beklenilmeli midir?

Yayın Tarih: 22.11.2016 04:11
Özet

21-f maddesi gereği yapılan alımda 1 firma teklif verse ve ihale uhdesinde kalsa sözleşme yapmak için 10 gün beklemek gerekir mi?


21-f maddesi gereği yapılan alımda 1 firma teklif verse ve ihale uhdesinde kalsa sözleşme yapmak için 10 gün beklemek gerekir mi?


Üst Konuları: Pazarlık Usulü

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 10 günlük sürenin beklenmesi gerekiyor.  Ancak idareler 21/f de dokümanı istediği isteklilere verdiği için itiraz olmamakta ve sözleşme imzalama yolunu tercih etmektedirler. Böyle bir durumda sonradan KİK tarafından düzeltici işlem kararı ile sözleşme feshedilirse veya ihale iptal yoluna gidilirse sözleşme imzalama süresi beklenilmeden sözleşme imzalanması dolayısıyla sözleşmesi feshedilmek zorunda kalan istekli menfi/müsbet zararını isteyebilir.

Kolaylıklar diliyorum. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap