Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Yayın Tarih: 02.10.2015 04:10
Özet

Hocam merhaba, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesini ilk kez yapacağız. tecrübesisiz. kabaca yapmamız gerekenleri özetleyebilir misiniz?


Hocam merhaba,

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesini ilk kez yapacağız. tecrübesisiz. kabaca yapmamız gerekenleri özetleyebilir misiniz?


Üst Konuları: PÇDHA İhaleleri

Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

♦ Her ihalede olduğu gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihasinde de öncelikle ihtiyacın belirlenmesi önemlilik arz etmektedir.

♦ ikinci olarak yaklaşık maliyeti belirlemelisiniz, yaklaşık maliyet personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. Modüle göre hesaplanmalıdır.

♦ Vereceğiniz ücreti idari şartnamede belirlemeli, asgari ücretin katları şeklinde vereceğiniz işçi var ise onları da hem yaklaşık maliyette belirlerken aynı zamanda EKAP'da oluşturacağınız kısma dercetmelisiniz.

♦ Yemek ve yol öngörüyorsanız bunları da yaklaşık maliyette ve idari şartnamede belirlemelisiniz. İşçinin raporlu veya izinli olduğu günler için özellikle kanuni yıllık izinlerini kullanırken bunların bu zamanlarda kesinti yapılmak istenmiyor ise diğer hususlar kısmına işçilerin iki güne kadar raporlu olduğu günler ile izinli olduğu günlerde yol ve yemek ücretleri kesilmez/verilir şeklinde düzenleme yapılabilir.

♦ İhaleye 6552 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi ile 5018 sayılı Kanunun 28'inci maddesine göre eklenen fıkraya göre 3 yıl olarak çıkılmalıdır. (işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâller dışında)

♦ Bildiğiniz gibi personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde kıdem tazminatı şartları 6552 sayıl Kanunda yer alan şekilde devlet tarafından ödeneceğinden ihale dokümanında buna ilişkin bir düzenleme yer almasına gerek bulunmamaktadır.

♦ 6645 Sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesine göre uygun görüş alınmasına ilişkin 6552 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacağından uygun görüş almanıza sorunun sorulduğu tarihte gerek yoktur.ve buna ilişkin yaptırım uygulanmayacaktır. 

♦ İhale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılayacağı ve görevlendirilemeyceği hükmü 31.12.2015 tarihine kadar ertendiğinden bu tarihten sonra Kanunda belirtilen yaptırım uygulanabilieceğinden böyle bir durum ile karşılaşılmaması için işçilerin çalıştırılacağı alanlar ve yapacağı işler teknik şartnamede ve genel olarak ihale dokümanında geniş olarak tanımlanabilir.

♦ Asgari ücret ilişkin güncel fiyat farkı kararnamesinin idari şartnamede yazılması gerekir.

♦ İhale süreci EKAP üzerindek gerçekleştirildiğinden idari şartnamede yazılacak hususlar EKAP üzerinden girilecektir.Bu konuda  EKAP ihale verilerini giren yetkili kişiyi yönlendirecektir.

♦ Tekliflerin değerlendirilmesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabının altında ihale verilemez buna dikkat etmek gerekir.

♦ Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşırı düşük sorgulama ile en çok personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde karşılaşılan birden fazla teklifin eşit olması durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu konularla ilgili sitemizde şu linklerden merak edilenlere ulaşabilirsin.

Aşırı düşük ile ilgili : http://www.ihalece.com/SorularveCevaplarDetay.aspx?SoruDetayi=40

Tekliflerin eşit olması durumu: http://www.ihalece.com/SorularveCevaplarDetay.aspx?SoruDetayi=44

Yukarıda ortalama karşılaşılan ve dikkat edilmesi gerekn konular yer almaktadır. Bunun dışındaki diğer hususlar diğer ihalelerde olduğu gibidir.

Kolay gelsin.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap