Personel çalıştırılmasına dayalı ihalemizde idari şartnamede en düşüğe verileceğinin işaretledik ancak asgari işçilik maliyetinin altında, ne yapmamız gerekir?

Yayın Tarih: 16.03.2015 11:03
Özet

Merhaba, personel çalıştırılmasında sayalı olarak ihalemizi yaptık idari şartnamede de "Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır." hükmünü işaretledik, verilen tekliflerden bazıları KİK işçilik modülünde hesapladığımız yaklaşık maliyette hesapladığımız asgari işçilik maliyetinin altında, bu durumda en düşük verene versek asgari işçilik maliyetinin altında oluyor, yok bunları elesek bu […]


Merhaba, personel çalıştırılmasında sayalı olarak ihalemizi yaptık idari şartnamede de "Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır." hükmünü işaretledik, verilen tekliflerden bazıları KİK işçilik modülünde hesapladığımız yaklaşık maliyette hesapladığımız asgari işçilik maliyetinin altında, bu durumda en düşük verene versek asgari işçilik maliyetinin altında oluyor, yok bunları elesek bu sefer idari şartnamedeki hükme aykırılık oluşuyor, ne yapacağımızı bilemedik?


Üst Konuları: PÇDHA İhaleleri

Cevabımız

Hizmet Alımı İhalelerinde uygulanacak standart idari şartnamenin 33 üncü maddesi, ihaleyi yapan idareye, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde üç seçenek sunmuş olup[1] bu seçenekler;

(I) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılması,

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenmesi,

(III) Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilmesi.

Ancak Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihaleyi yapan idarece birinci seçenek tercih edildiğinde bazı ihalelerde en düşük tekliflerden bazılarının asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde eklenen 78.29. maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, idari şartnamesinde açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak asgari işçilik ve sözleşme ve genel giderler toplamına eşit ve üzerinde olan teklifler arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap