Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını karşılıyorsa diğer ortak asgari iş deneyim tutarının ne kadarını karşılaması gerekir?

Özet

merhaba hocam… iş deneyim… pilot ortak iş deneyimin tamamını karşılıyor… diğer ortak ise benzer işe ait belge sunuyor…bu durumda yüzde 20, mi yoksa yüzde 40 mı karşılaması gerekir…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… iş deneyim… pilot ortak iş deneyimin tamamını karşılıyor… diğer ortak ise benzer işe ait belge sunuyor…bu durumda yüzde 20, mi yoksa yüzde 40 mı karşılaması gerekir…

Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

İş deneyimini gösteren belgeler

MADDE 39/(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde;

  • Diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.
  •  Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap