Sınır Değer Hesaplaması ve Aşırı Düşük Fiyat Sorgulama

Yayın Tarih: 03.03.2017 08:03
Özet

İhalede sınır değer hesaplanırken aritmetik ortalamaya teklifleri evrak eksikliğinden dolayı iptal edilen tekliflerde dahil edilmeli midir? Ayrıca örnek olarak; Sınır Değer: 850.000 TL iken 1. Teklif: 825.000 TL 2. Teklif: 840.000 TL 3. Teklif: 865.000 TL 4. Teklif: 880.000 TL olursa; bu tekliflerden hangisinden aşırı düşük teklif sorgulaması istenmelidir?


İhalede sınır değer hesaplanırken aritmetik ortalamaya teklifleri evrak eksikliğinden dolayı iptal edilen tekliflerde dahil edilmeli midir? Ayrıca örnek olarak; Sınır Değer: 850.000 TL iken 1. Teklif: 825.000 TL 2. Teklif: 840.000 TL 3. Teklif: 865.000 TL 4. Teklif: 880.000 TL olursa; bu tekliflerden hangisinden aşırı düşük teklif sorgulaması istenmelidir?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin tamamının sınır değer hesabına dikkatte alınması gerekmektedir. Evrakları eksik olsa da değerlendirme dışı bırakılsalar da ihaleye katılan isteklilerden birinci oturumda teklif mektubu ve geçici teminat mektubu usulüne uygun ise sınır eğer hesabında mevzuat gereği hesaba dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Yeni getirilen mevzuatta hizmet alımlarında böyle bir usul getirildi hatta yapım işleri ihalelerindeki sınır değer hesabında geçerli tekliflerin sınır değer hesabında dikkate alınmasıı usulüne 25.01.2017 tarihindeki mevzuat değişikliği ile değişikliğe gidilerek ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin tamamının sınır değer hesabına dikkatte alınması usulü getirilmiştir. 

Örnek olarak vermiş olduğunuz ihalede Sınır Değer: 850.000 TL

1. Teklif: 825.000 TL

2. Teklif: 840.000 TL

3. Teklif: 865.000 TL

4. Teklif: 880.000 TL olursa;

1 ve 2'nci tekliflerin (₺825.000.- ve  ₺840.000) teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük sorgulama yapılması gerektiği anlaşılmaktaadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap