Teklif geçerlilik süresinin ve geçici teminat süresi uzatımında nelere dikkat edilmesi gerekir?

Özet

Mahkeme kararı sonrası ihalede tekrar bir değerlendirme yapılacaktır. Her bir isteklinin geçici teminat ve teklif geçerlilik süresi bitmiştir. İsteklilerden teklif ve geçici teminat sürelerini uzatılması ve bu konu ile ilgili beyan ve belgelerin 3 takvim günü içerisinde ibrazı istenmiştir. İsteklilerden bir tanesi teklifinin süresini uzattığını fakat süresi uzatılmış yeni düzenlenecek olan teminat mektubunu daha sonra […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkeme kararı sonrası ihalede tekrar bir değerlendirme yapılacaktır. Her bir isteklinin geçici teminat ve teklif geçerlilik süresi bitmiştir. İsteklilerden teklif ve geçici teminat sürelerini uzatılması ve bu konu ile ilgili beyan ve belgelerin 3 takvim günü içerisinde ibrazı istenmiştir. İsteklilerden bir tanesi teklifinin süresini uzattığını fakat süresi uzatılmış yeni düzenlenecek olan teminat mektubunu daha sonra ibraz edeceğini ile ilgili dilekçe vermiştir. Yani istekli 3 takvim günü içerisinde teminat mektubunu ibraz etmemiştir. 1- Bu durumda bu istekliyi eleyip 2.ekonomik istekli ile sözleşme imzalanmalıdır. 2- 3 takvim süre verilmiş olması uygun mudur.

Cevabımız

İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

Bu kapsamda teklif süresini uzatan istekliye geçici teminatının yeni geçerlilik süresine göre tekrar verilmesi gerektiğinin bildirilmesi aksi taktirde geçici teminatın usulüne uygun olmaması sebebiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı bir defa daha bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

1. Teklif sahibi geçici teminatı getirmez ve ihale dışı bırakır ise idare ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifini uygun görürse onunla sözleşme imzalayabilir.

Verilecek sürenin teminatın bankalardan alınacağı göz önünde bulundurularak takvim gününün veya iş gününün esas alınması, verilecek sürenin 3 günden az olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap