Teklifin yaklaşık maliyetin ve ödeneğin üzerinde olması durumunda ödenek talebini ihale komisyonu talep edebilir mi?

Yayın Tarih: 22.12.2015 12:12
Özet

Ödeneğin kar dahil yaklaşık maliyeti karşılayarak ihaleye çıkılması ancak ihalede verilen teklifler karşısında ödeneğin teklif edilen fiyatı karşılamaması halinde ihale komisyonunca ara karar alınıp ödeneğin idarece temin edilmesi talep edilebilir mi?


Ödeneğin kar dahil yaklaşık maliyeti karşılayarak ihaleye çıkılması ancak ihalede verilen teklifler karşısında ödeneğin teklif edilen fiyatı karşılamaması halinde ihale komisyonunca ara karar alınıp ödeneğin idarece temin edilmesi talep edilebilir mi?


Cevabımız

İhale onay belgesine yaklaşık maliyet hesap cetveli eklenir ve onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarı belirlenir daha sonra ihale yetkilisi ihaleye çıkılmasını onaylar. İhale, yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanır ise ihale komisyonunu sadece yaklaşık maliyetin üzerinde olması dolayısıyla en evantajlı teklifi belirleyebilir veya ihaleyi iptal edebilir. İhale komisyonunca en avantajlı teklif belirlendiğinde ihale yetkilisi bunu onaylar veya iptal edebilir. İhale yetkilisi ihale onay belgesinde ödeneği belirlenmiş olan iş için onay verdiğinden bunun üzerindeki hususlara onay vermediğinden belirlenen ödenek üstünde gerçekleşen ihale için ödeneği temin edecek ise kesinleştirdikten sonra tekra onaylar, aslında buradaki husus ihale onay belgesinin ödenek ile ilgili kısmın tekrar onaylanması anlamına gelir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap