Yabancı ülke temsilciliklerinin ülkemize yaptıkları inceleme ziyaretleri sırasında heyetlerin ikame ve ibatesi için verilen avanstan alkol ücreti ödemesi yapılabilir mi? Hediye alınabilir mi?

Yayın Tarih: 27.07.2016 10:07
Özet

Yabancı ülke temsilciliklerinin ülkemize yaptıkları inceleme ziyaretleri sırasında heyetlerin ikame ve ibatesi için verilen avanstan alkol ücreti ödemesi yapılabilir mi? Hediye alınabilir mi?


Yabancı ülke temsilciliklerinin ülkemize yaptıkları inceleme ziyaretleri sırasında heyetlerin ikame ve ibatesi için verilen avanstan alkol ücreti ödemesi yapılabilir mi? Hediye alınabilir mi?


Benzer Yazılar

Cevabımız

TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ NELERDİR?

(2013-2015 sayılı Bütçe Hazırlama Rehberi)

 · Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri,

 · Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler,

· Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından, gelecek resmi yabancı konuklara verilecek ziyafet giderleri, · Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gereğince yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alanlara verilecek kumanyalar, konukların yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler,

 · Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderler,

 · Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve diğer giderleri ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira bedelleri,

 · Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış ve sancak devir teslim törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler,

· Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri,

· Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanma mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler,

· Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, kaşe vb. giderler, · Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, ifade eder.

Yukarıdaki düzenlemeye göre eğer yemek – otel masrafları içinde alkol varsa ödenebilir,ancak ayrıca alkol (rakı vb) alınarak hediye verilmesinin sıkıtılı olacağı düşünülmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap