Yapım işinde pilot ortaklık, iş deneyimi, sözleşme öncesi ve sonrası işlemler hk.

Özet

Pilot ve özel ortak hakkında örnek işi bedeli 30.000.000,00 TL kurumun istediği iş bitirme belgesi %50 istiyor. ortaklardan (A FİRMASI) 12.500.000,00 TL , ortaklardan ( B FİRMASI) iş bitirme belgesinde sıkıntı yoktur. Burda Pilot ortak hangi firma olmalı, özel ortak hangi firma olmalı ve hangisi yukarıdaki yazılı tutarlara göre % yüzde oranında örnek verebilirmisiniz. Bu […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Pilot ve özel ortak hakkında örnek işi bedeli 30.000.000,00 TL kurumun istediği iş bitirme belgesi %50 istiyor. ortaklardan (A FİRMASI) 12.500.000,00 TL , ortaklardan ( B FİRMASI) iş bitirme belgesinde sıkıntı yoktur. Burda Pilot ortak hangi firma olmalı, özel ortak hangi firma olmalı ve hangisi yukarıdaki yazılı tutarlara göre % yüzde oranında örnek verebilirmisiniz. Bu yapım işini ortaklar bitirdiğinde ( A firmasına iş bitirmeyi kullanması için ne kadarını devredebilir. tamamını devredebilirmi ) Sözleşmeden önce veya sonrası nasıl bir işlem yürütülmesi lazımdır Detaylı olarak. Teşekkür ederim.

Cevabımız

İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Aslında iş ortaklığında ortaklardan her ikisi de asgari iş deneyim tutarını karşılayan iş deneyim belgelerine sahipler ise ortaklar oluşturacakları iş ortaklığında firmaların kendi aralarında belirleyecekleri hisse oranına göre belirlerler. Ancak iş deneyim belgelerindeki iş deneyim tutarı ihalede istenen benzer işteki asgari iş deneyimi karşılaması zorunludur.

Bu kapsamda sizin sorduğunuz soruda istenen iş deneyim oranı %50 ise teklif edilen bedelin %50’si sağlanması gerekmektedir. Yani teklifiniz 30 milyon ise 15.000.000 TL iş bitirme sunulması gerekmektedir. Pilot ortak olarak iş ortaklığı beyannamesinde belirleyeceğiniz firma -ki burada A firması herhalde- iş deneyiminin en az %80’ini yani 12.000.000 TL’sini karşılaması gerekmektedir. Geri kalan %20 'si olan 3.000.000 TL'nin özel ortak tarafından karşılaması gerekmektedir.

İş ortaklığı olarak girilen ihalede ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlar dışında işin sonuna kadar iş ortaklığı bozulamaz. İşim bitiminde her bir iş ortağı iş ortaklığı beyannamesinde öngörülen oran esas alınarak iş deneyim belgesini kullanabilir, bunun dışında iş deneyiminin devredilmesi söz konusu değildir. Bunun yanında B firmasının ortaklık payının A firmasına devredilmesi, şirket birleştirilmesi gibi durumlar saklıdır.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilecek ise Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğine ekli standart formlar arasında yer alan iş ortaklığı beyannamesi düzenlenir. İhale iş ortaklığı üzerinde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap