Yapım İşleri Hakediş Raporunun metraj icmali (yeşil defter) sayfası (Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Örnek No:4/3) düzenlenmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 14.07.2016 02:07
Özet

Anahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen yapım işlerinin hakediş ödemelerinde Yapım İşleri Hakediş Raporunun metraj icmali (yeşil defter) sayfası (Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Örnek No:4/3) düzenlenmesi gerekir mi?


Anahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen yapım işlerinin hakediş ödemelerinde Yapım İşleri Hakediş Raporunun metraj icmali (yeşil defter) sayfası (Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Örnek No:4/3) düzenlenmesi gerekir mi?


Üst Konuları: Hakediş Ödemeleri

Cevabımız

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 6ncı maddesinde “ Hakediş raporu”düzenlenmiştir.

              Buna göre;

“(1) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme ve/veya şartname hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.

             a) Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4): Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.” Hükmüne göre örnek 4 ‘ de gösterilen formların kullanılması gerektiğinden 4.3 formunun düzenlenmesi gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap