Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması örneği

Yayın Tarih: 02.11.2015 10:11
Özet

Yerli malı teklif eden istekliler lehine % 5 fiyat avantajı uygulanması öngörülmektedir.Fiyat avantajının uygulanma şekli nasıldır örnek verebilir misiniz?


Yerli malı teklif eden istekliler lehine % 5 fiyat avantajı uygulanması öngörülmektedir.Fiyat avantajının uygulanma şekli nasıldır örnek verebilir misiniz?


Üst Konuları: Yerli Malı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur. Bu uygulamayı bir örnek ile açıklayacak olursak sizin ihale dokümanınızdaki gibi idarenin en düşük fiyat esasına göre tek mal kaleminden oluşan bir mal alımıi ihalesine çıktığı, yerli malı için de %5 oranında fiyat avantajı uygulanmasını tercih ettiği ve ihaleye; 

Yabancı mal teklif eden (A) isteklisinin 100 TL, ve (B) isteklisinin 103 Türk Lirası (TL)

⇒ Yerli malı teklif eden (C) isteklisinin de 104 TL teklif verdiği varsayıldığında,

(A) ve (B) isteklilerinin teklif bedellerine teklif ettikleri bedellerin %5’i eklenecektir.

Bu eklemeler sonucunda yerli malı teklif etmeyen (A) isteklisinin teklif bedeli 105 TL ve (B) isteklisinin teklif bedeli ise 108,15 TL olacak, yerli malı teklif eden ve teklif fiyatı sabit kalan (değişmeyen) (C) isteklisinin vermiş olduğu teklif olan 104 TL’lik teklif avantajlı durumu gelecektir. Dolayısıyla yerli malı teklif eden isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap