4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi kapsamındaki mal ve hizmet alımında KİK tarafından sürelere ve başvuru ehliyetine dair herhangi bir değerlendirme yapılabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap