benzer iş

Özet

Bir okulun doğalgaz dönüşümü işi için CIV iş deneyim belgesi istenmiştir. İhaleye giren firmalardan bir tanesi BIII grubu iş deneyim belgesi vermiş olup; iş deneyim belgesinin ekine doğalgaz işlerini de yaptığını belgeleyen hakediş raporu vb. evrakları eklemiştir. Hakediş raporuna bakıldığında doğalgaz işinin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu firmanın teklifini geçerli sayılacak mıdır? Konu ile ilgili herhangi […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir okulun doğalgaz dönüşümü işi için CIV iş deneyim belgesi istenmiştir. İhaleye giren firmalardan bir tanesi BIII grubu iş deneyim belgesi vermiş olup; iş deneyim belgesinin ekine doğalgaz işlerini de yaptığını belgeleyen hakediş raporu vb. evrakları eklemiştir. Hakediş raporuna bakıldığında doğalgaz işinin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu firmanın teklifini geçerli sayılacak mıdır? Konu ile ilgili herhangi bir bilgide bulamadım. Yardım lütfen

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.5 maddesinde “ (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.” Hüküm altına alınmıştır.

Sizin sorunuz 2.5 maddesindeki örnekle benzer olduğundan, söz konusu firmanın teklifini geçerli sayılacaktırİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap