Doğrudan temin usulüyle yapılacak bir alımda piyasa fiyat araştırması yapan personel 2. Derece yakınından teklif alabilir mi, en düşük fiyatında akrabası da kalması durumunda alım yapılması mevzuata için bir sakınca oluşturur mu?

Yayın Tarih: 25.01.2020 04:01

Merhabalar, doğrudan temin usulüyle yapılacak bir alımda piyasa araştırması yapan idare personelinin 2. Derece bir yakınından teklif alabilir mi, en düşük fiyatında akrabası da kalması durumunda alım yapılması mevzuata için bir sakınca oluşturur mu?


Cevabımız

Gerek 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 11'inci maddesinde İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar''ın  doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı belirtilmiştir. Ancak söz konusu madde ihale usulü olmayan doğrudan temin için geçerli değildir.

Diğer taraftan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde görevi kötüye kullanma tanımlanmıştır. söz konusu maddede; ") Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat çerçevesinde doğrudan temin ile yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması yapan ve tutanağa imza atan personelin 2. derece yakınlarından teklif alınarak en uygun fiyatın da teklif aldığı akrabada bulunması halinde akrabasından alınmasında İhale Kanunu kapsamında mahsur bulunmamaktadır.  Ancak doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımda piyasa fiyat araştırmasını yapan personelin hısımlarından alınması ve bu alımların sayılarının giderek artması alımlarda suistimal, kayırma vb. diğer hususları akla getirebileceği ( özellikle usulen piyasa fiyatı araştırması olarak tabir edilen alımın yapılacağı yerin önceden belirlenerek yanında iki tane daha teklif getirmesi istenmesi yöntemiyle piyasa fiyat araştırması tutanağının düzenlenmesi durumu gibi)  unutulmamalıdır. Suistimal olması durumunda soruşturmaya ve kovuşturmaya konu edilebileceği ve TCK'nın 257. maddesi kapsamında işlem yapılabileceği akla getirilmelidir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap