Elektrik enerjisi Alımı ihalesinde açık ihalede teklif çıkmadı nasıl yapabiliriz?

Yayın Tarih: 21.10.2015 09:10
Özet

Merhaba Elektrik enerjisi alımı için yaptığımız açık ihaleye katılımın az olması ve indirim oranının % 1- 2 civarında olması nedeni ile ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Alacağımız yıllık Enerji bedeli doğrudan temin ve pazarlık (21 F) limitini geçtiği için her iki şekilde de alım yapamıyoruz. Örneğin; İdare olarak Firmalara teklif mektubu göndererek EPDK nın belirlemiş […]


Merhaba Elektrik enerjisi alımı için yaptığımız açık ihaleye katılımın az olması ve indirim oranının % 1- 2 civarında olması nedeni ile ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Alacağımız yıllık Enerji bedeli doğrudan temin ve pazarlık (21 F) limitini geçtiği için her iki şekilde de alım yapamıyoruz. Örneğin; İdare olarak Firmalara teklif mektubu göndererek EPDK nın belirlemiş olduğu tüm vergiler ve diğer giderler hariç Net Aktif enerji üzerinden yüzde indirim alınarak sözleşme yapılabilir mi? veya başkaca bir alım yöntemi ile alım yapılabilir mi?


Üst Konuları: Mal Alımı İhaleleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

Elektrik alımında indirimin %1-2 olması sebebiyle açık ihale sonuçlanmadığından 4734/21.a madesine göre işlem yapılabilir.

4734 /Pazarlık usulü

Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde,

·  ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar

·  İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür.

·  Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

·  (Değişik beşinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap