Fiyat farkı için faturaya yeni bir satır mı açmamız ve üzerinden KDV tevkifatı 5/10 yapmamız gerekir mi?

Yayın Tarih: 30.12.2016 12:12
Özet

Kolay gelsin laboratuvar hizmet alımı ihalesi dökümanında çalıştırılan elemanlar için fiyat farkı verilecektir denmektedir. birim fiyat teklif cetveli; 1- biyokimya hizmet alımı 1.000.000 puan olarak yazılmıştır. teknik şartnamede ise laboratuvarda 2 eleman görevlendirilecektir diyor şimdi bu ihale için kesilecek 2017 yılı faturalarında elemanlara yansıyacak olan 159,86 TL fiyat farkı için faturaya yeni bir satır mı […]


Kolay gelsin laboratuvar hizmet alımı ihalesi dökümanında çalıştırılan elemanlar için fiyat farkı verilecektir denmektedir. birim fiyat teklif cetveli; 1- biyokimya hizmet alımı 1.000.000 puan olarak yazılmıştır. teknik şartnamede ise laboratuvarda 2 eleman görevlendirilecektir diyor şimdi bu ihale için kesilecek 2017 yılı faturalarında elemanlara yansıyacak olan 159,86 TL fiyat farkı için faturaya yeni bir satır mı açmamız gereklidir KDV tevkifatı 5/10 her türlü hizmet alımında olarak kesilmekte fiyat farkına da tevkifat uygulamamız gereklimi? Teşekkür ederiz


Cevabımız

Faturada ayrı bir satır açılarak “fiyat farkı tutarı” olarak yazılabilir, aşağıda mevzuata gösterildiği üzere fiyat farkı tutarından KDV bulunur, bu tutara da tevkifat uygulacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

4.2. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK

4.2.1. Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.

Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

4.2.2. Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı (4.1.) bölümü çerçevesinde işlem yapılacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap