Geçici kabul tarihinden sonra yapılan hakediş ödemelerinden stopaj kesintisi yapılır mı?

Yayın Tarih: 31.07.2017 08:07
Özet

Hocam örnekle açıklamam gerekirse geçici kabul tarihi 15.05.2017 olup ve bu tarihten sonra yapılacak hakediş ödemesinde; 01.03.2017-30.04.2017 tarihleri arası yapılan işlerin diye belirtildiği ve hakediş onay tarihi 01.07.2017 olup yani geçici kabul tarihinden sonra olduğu görülmüştür. Bu aynı zamanda yıllara sari inşaat işi olup gelir vergisi kesilmektedir. Gelir Vergisi kanununda iş bitim tarihi olarak geçici […]


Hocam örnekle açıklamam gerekirse geçici kabul tarihi 15.05.2017 olup ve bu tarihten sonra yapılacak hakediş ödemesinde; 01.03.2017-30.04.2017 tarihleri arası yapılan işlerin diye belirtildiği ve hakediş onay tarihi 01.07.2017 olup yani geçici kabul tarihinden sonra olduğu görülmüştür. Bu aynı zamanda yıllara sari inşaat işi olup gelir vergisi kesilmektedir. Gelir Vergisi kanununda iş bitim tarihi olarak geçici kabul tarihini göstermekte olup bu tarihten sonra yapılan hakediş ödemelerinde gelir vergisi kesintisi yapılır mı?


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

GVK 44. Maddesinin ‘’’ İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir, hükmüne göre geçici kabul onayının işin tamamlandığının bir emaresi olması gereği , geçici kabul sonrası yapılan ödemelerden %3 oranında stopaj kesintisi yapılmaz.Ancak geçici kabul onayından sonra yapılan ödemeler ve yapılan harcamalar takip eden ilk geçici vergi beyannamesine dahil edilerek geçici vergi beyanı konusu yapılmalıdır.

Konu ile ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.01.2011 tarih ve 2010-KVK-15-4-36 numaralı özelgesi; ……… Özelge talep formunuz ve eklerinden, taahhüdünüz altında tamamlanan ... 400 Yataklı Devlet Hastanesi işinin geçici kabul tutanağının 20.11.2009 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır. Buna göre, ... 400 Yataklı Devlet Hastanesi işi ile ilgili olarak geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra yapılan hakediş ödemeleri o yılın kazancı sayılacağından bu ödemeler üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesine göre vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap