Hakkında açılmış kamu davası bulunan kişi aracılığıyla ihaleye teklif verdiği anlaşılan başvuru sahibinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-1499 Sayılı Kararında: İhale tarihi (18.07.2011) itibarıyla hakkında açılmış kamu davası bulunan kişi aracılığıyla ihaleye teklif verdiği anlaşılan başvuru sahibinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin, gerek ihale tarihi, gerekse işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesinde […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-1499 Sayılı Kararında:

İhale tarihi (18.07.2011) itibarıyla hakkında açılmış kamu davası bulunan kişi aracılığıyla ihaleye teklif verdiği anlaşılan başvuru sahibinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin, gerek ihale tarihi, gerekse işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap