İhale zarfları teslimi için ilgili birimde personel görevlendirmesi gerekir mi yoksa evrak kayıttan alınması yeterli midir?

Yayın Tarih: 31.10.2016 08:10
Özet

Günaydın hocam. ihale zarflarını teslim almak üzere; personelden bir görevlendirme yapmak gerekir mi yoksa ihale zarflarını kurum evrak kayıt birimleri de teslim alabilir mi?


Günaydın hocam. ihale zarflarını teslim almak üzere; personelden bir görevlendirme yapmak gerekir mi yoksa ihale zarflarını kurum evrak kayıt birimleri de teslim alabilir mi?


Üst Konuları: Teklif Zarfı

Cevabımız

İhale zarflarını tesliminde idare yetkilisi tarafından ihale zarflarının teslim alınması veya ihaleyi yapan idarenin personel görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca görevlendirilen personelin istekliler tarafından "aslı idarece görülmüştür" şerhlerini yapması gerekmektedir. Teklif Zarfı Alındı Belgesini imzalaması, daha sonra ihale komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Kurulu kararlarında görevlendirilmemiş personel tarafından yapılan “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerhlerin düşümünü kabul etmemektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap