İhalede hakedişlerde “vergi borcu yoktur” belgesi arama zorunluluğu var mıdır? Limiti nedir?

Yayın Tarih: 14.06.2016 10:06
Özet

İhalede hakedişlerde "vergi borcu yoktur" belgesi arama zorunluluğu var mıdır? Limiti nedir?


İhalede hakedişlerde "vergi borcu yoktur" belgesi arama zorunluluğu var mıdır? Limiti nedir?


Üst Konuları: Vergi Ve/Veya SGK Borcu

Cevabımız

Tahsilat Genel Tebliğinin (Seri: A Sıra No: 1) “Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”  başlıklı maddesine göre; a) 1/8/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, i) (Seri:A Sıra No:3 G.T. ile değişen bölüm) 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında, Hak sahiplerinin ve ilgililerin Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda Bu nedenle kamu idarelerince yüklenicilere 2.000,00 TL'nin üzerindeki hakediş ödemelerinde borcu yoktur yazısının istenmesi gerekmektedir. .İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap