İhalede sınır değerin anlamı nedir? aşırı düşük sorgulama sonucu ihale sınır değerin altındaki firmaya bırakılabilir mi?

Özet

Katıldığımız bir kamu kurumu hizmet alımı ihalesinde (ihale21/c maddesinden) bizim dışımızdaki tüm firmalar sınır değer altında kaldılar. Aşırı düşük sorgulaması sonucu en düşük fiyat veren firmaya iş verildi. Bu durum uygun mudur? Uygunsa sınır değerin anlamı nedir? Teşekkür ederim.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Katıldığımız bir kamu kurumu hizmet alımı ihalesinde (ihale21/c maddesinden) bizim dışımızdaki tüm firmalar sınır değer altında kaldılar. Aşırı düşük sorgulaması sonucu en düşük fiyat veren firmaya iş verildi. Bu durum uygun mudur? Uygunsa sınır değerin anlamı nedir? Teşekkür ederim.

Cevabımız

Sınır değer, ihalede teklif veren isteklilerin hizmet alımlarında ve yapım işlerinde belirlenen kriterlere göre yaklaşık maliyet ile geçerli tekliflerin hesaplamaya dahil edilmesiyle ortaya çıkan tutar olup bu tutarın altında tekliflerin aşırı düşük sorgulama yapılması amacıyla kullanılmaktadır.[1] Aşırı düşük sorgulamada ise sınır değerin altındaki tekliflerin hangi avantajlı koşullar kullanılarak özgünlük ve ekonomiklik açısından idarece belirlenen teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenmesi ve istekliler tarafından verilen yazılı açıklamaların ihale komisyonu tarafından dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirilir. Burada ihale komisyonu yine ihale mevzuatında belirlenen şekilde istekli tarafından sunulan kanıtlayıcı belgeler doğrultusunda işi yapacağına kanaat getirir ise ihale bu teklif üzerinde bırakılabilir, kanaat getirmez veya belgelendiremez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Sizin ihalenizde ihale komisyonu yukarıda açıklanan şekilde hareket etmiş ise sorun görünmemektedir. İstekli olarak sizin bu konularda tereddütünüz var ise ihale şikayet ve idareden gelen cevaba göre Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kolaylıklar diliyorum.

 


[1] Tarafımızca yapılan bu tarif, idari şartnamesinde aşırı düşük sorgulama istenen ihaleler için geçerlidir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap