İhalede tek geçerli teklifin kalması, bu teklifin de yaklaşık maliyet tutarına çok yakın olması nedenleri ile ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2407 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 16.4’üncü maddesi uyarınca kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalede, her bir kısma ilişkin değerlendirmenin ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmış olup, ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarına verilen teklifler ve yaklaşık maliyet tutarı aşağıda incelenmiştir. İhalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin 3.810.247,13 TL olarak […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2407 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 16.4’üncü maddesi uyarınca kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalede, her bir kısma ilişkin değerlendirmenin ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmış olup, ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarına verilen teklifler ve yaklaşık maliyet tutarı aşağıda incelenmiştir.

İhalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin 3.810.247,13 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibinin bu kısma ilişkin teklif bedelinin 3.739.652,20 TL olduğu, teklif tutarının yaklaşık maliyetten %1,86 oranında düşük olduğu,

İhalenin 2’nci kısmının yaklaşık maliyetinin 206.575,11 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibinin ihalenin 2’nci kısmına sunduğu teklif bedelinin 202.722,44 TL olduğu, teklif bedelinin yaklaşık maliyet tutarının  %1,87 oranında düşük olduğu, bu durumda anılan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin altında ve yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, ayrıca idare tarafından piyasa araştırması ve KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak yapılan yaklaşık maliyet hesabında her iki kısım için de %5 oranında yüklenici kârı öngörüldüğü tespit edilmiştir.

İdare tarafından gerçekleştirilen bütün işlemler için geçerli amacın kamu yararının sağlanması olduğu ve bu amacın bütün kamu idarelerinin izlemeleri gereken genel bir kural olduğu tartışmasızdır. 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan “temel ilkeler” kamu yararının gerçekleşmesine hizmet etmektedir.

Bu çerçevede ihale tarihinin 15.11.2011 olması ve aradan yaklaşık 3 yıla yakın bir sürenin geçmiş olması, söz konusu ihalede tek geçerli teklifin kalması, bu teklifin de yaklaşık maliyet tutarına çok yakın olması nedenleri ile 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “rekabet” ilkesinin sağlanamadığı ve bu durumun “kaynakların verimli kullanılması” ilkesine de aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptali gerekçesi yerinde bulunmuştur.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap