Kat karşılığı inşaat işinde iş deneyim tutarı nasıl tespit edilir? (Örnekli)

Yayın Tarih: 27.03.2017 11:03
Özet

Noter onaylı kat karşılığı iş sözleşmem ve diğer belgelerim olmasına rağmen belediye istediğim iş deneyim belgesini düzenlememektedir. Buna gerekçe olarak da sözleşmem de sözleşme tutarının olmadığını göstermektedir.Ancak yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 46. maddesi 6 bendinde bunun gerekmediği anlaşılmaktadır.Tutarın m2 ile yapı yaklaşık maliyetinin çarpımı ile bulunabileceği belirtilmektedir.Bununla ilgili ne yapabilirim belediye sözleşmede tutar yazmadığı […]


Noter onaylı kat karşılığı iş sözleşmem ve diğer belgelerim olmasına rağmen belediye istediğim iş deneyim belgesini düzenlememektedir. Buna gerekçe olarak da sözleşmem de sözleşme tutarının olmadığını göstermektedir.Ancak yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 46. maddesi 6 bendinde bunun gerekmediği anlaşılmaktadır.Tutarın m2 ile yapı yaklaşık maliyetinin çarpımı ile bulunabileceği belirtilmektedir.Bununla ilgili ne yapabilirim belediye sözleşmede tutar yazmadığı için söz konusu belgeyi düzenlememe hakkı var mıdır? yoksa kanuni olmayan bir iş mi yapmaktadır?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

Sizin de belirttiğiniz gibi Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır. Aşağıda örnekte gösterildiği üzere toplam ruhsattaki inşaat alanındaki m2 sözleşmenin imzalandığı yıldaki yapım birim maliyetlerinin çarpılması sonucu çıkacak rakamın %60’ının dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek Tablo:

Yapı Grubu

Toplam İnşaat Alanı

(m2)

Yapım Birim Maliyeti (TL)

Toplam Tutar

(TL)

Değerlendirmeye Alınacak Tutar (TL) (46.6’ncı maddesine göre %60’ı)

3A

10.486,00

630,00

6.606.180,00

3.963.708,00

3B

10.486,00

750,00

7.864.500,00

4.718.700,00

 

İnşaatın yapıldığı belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

Bu kapsamda belediyeye, mevzuatın yer aldığı kısımlar ile açıklayıcı şekilde dilekçe (ve ekleri) verildiğinde düzenlemesi gerekmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap