Kesin kabul yapılmamış işlerde SGK borcu kesin teminat bozularak ödenir mi?

Yayın Tarih: 31.05.2016 02:05
Özet

Merhaba hocam öncelikle sorularımıza içtenlikle ve hızlı bir şekilde cevapladığınız için candan teşekkürlerimi sunarım. Sayın hocam; Kesin kabulü yapılmamış iş için SGK dan yüklenicinin borcuyla ilgili yazı geldi. Yüklenicinin de kurumumuzda nakit olarak kesin teminatı bulunmakta ve başka da bir alacağı bulunmamakta. Kesin teminatını bozup borcunu ödememiz gerekir mi yoksa kesin kabulden sonra mı ödememiz […]


Merhaba hocam öncelikle sorularımıza içtenlikle ve hızlı bir şekilde cevapladığınız için candan teşekkürlerimi sunarım. Sayın hocam; Kesin kabulü yapılmamış iş için SGK dan yüklenicinin borcuyla ilgili yazı geldi. Yüklenicinin de kurumumuzda nakit olarak kesin teminatı bulunmakta ve başka da bir alacağı bulunmamakta. Kesin teminatını bozup borcunu ödememiz gerekir mi yoksa kesin kabulden sonra mı ödememiz gerekir. Saygılarımla


Üst Konuları: Kesin Teminat

Cevabımız

4735/ Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi başlıklı 13 ncü maddede

“…

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.” Hükmü doğrultusunda,Kesin teminatını bozup borcunu ödemenizde sıkıntı bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap