Kısmi teklif verilebilen hizmet alım ihalesinde sözleşme işlemleri

Özet

Öğrenci taşıma işi hizmet alım ihalesi kapsamında yapılan kısmî teklif verilebilen ihalelerde bir firma 1., 2. ve 3. kısımları almış olsun. Bu kısımlar için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir mi? Amacımız 1.kısım için sözleşme imzalanamadığı takdirde, en azından 2. ve 3. kısımlar için tekrar ihaleye çıkmadan bu kısımlar için sözleşme imzalamak. Ayrıca sene içinde de bir […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öğrenci taşıma işi hizmet alım ihalesi kapsamında yapılan kısmî teklif verilebilen ihalelerde bir firma 1., 2. ve 3. kısımları almış olsun. Bu kısımlar için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir mi?
Amacımız 1.kısım için sözleşme imzalanamadığı takdirde, en azından 2. ve 3. kısımlar için tekrar ihaleye çıkmadan bu kısımlar için sözleşme imzalamak.
Ayrıca sene içinde de bir kısım iptal edildiğinde diğer kısımlar için yapılan sözleşmenin devam etmesi düşünülmektedir.

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.3. maddesine göre ise, İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir.
İdari şartnamenizde düzenlenmiş ise ayrı ayrı sözleşme düzenlenebilir.                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap