Pazarlık usulü ile hizmet alımında giyim ve teçhizatla ilgili kısıtlama var mıdır?

Yayın Tarih: 29.03.2016 11:03
Özet

Hizmet Alımı ihalelerinde şartnameler hazırlanırken yüklenici tarafından çalışanlara ayni olarak verilecek koruyucu giyim ve kişisel teçhizatı ile ilgili mevzuat düzenlemesi ne şekildedir. Pazarlık usulu ile yapılacak ihaleler için (örneğin 2-3 ay) herhangi bir kısıtlama veya düzenleme bu konuda mevcut mudur.


Hizmet Alımı ihalelerinde şartnameler hazırlanırken yüklenici tarafından çalışanlara ayni olarak verilecek koruyucu giyim ve kişisel teçhizatı ile ilgili mevzuat düzenlemesi ne şekildedir. Pazarlık usulu ile yapılacak ihaleler için (örneğin 2-3 ay) herhangi bir kısıtlama veya düzenleme bu konuda mevcut mudur.


Cevabımız

Giyim ve kişisel teçhizatlarla ilgili ihalenin süresine göre herhangi bir sınırlama yoktur. Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde verilecek ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri sözleşme giderleri ve genel gider kapsamındadır. Diğer hizmet alımında ise birim fiyatlı işlerde yaklaşık maliyette hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde kalem açılması  gerekmektedir. Götürü bedel ihale işlerde yaklaşık maliyette hesaplanır ve yükleniciler şartnamede belirtilen şekilde tekliflerini verirken bunu gözönünde tutarak tekliflerini verirler. 

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sözleşme gideri ve genel gider olarak Kamu İhale Genel tebliğinde sayılanların dışındakilerin dahil mi olduğu veya bunlar için teklif cetvelinde ayrı bir kalem açılıp açılmayacağı iki hususa bağlıdır:

1) ihale içerisinde (yaklaşık maliyette) önemli bileşen olarak görülmemesi

2) İşçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen/görülen iş kalemi/kalemlerinin olması

gerektiği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap