Personel çalıştırılmasına dayalı olan sadece personel kalemi olan işlerde sınır değerin altındaki teklifler için nasıl aşırı düşük sorgulama yapılacak?

Yayın Tarih: 01.02.2017 02:02
Özet

İyi günler hocam.. Hizmet alımı idari şartname 33. maddesi gereği; teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden AÇIKLAMA İSTENECEKTİR otomatik geliyor. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işlerde Kamu ihale tebliği 78.29.78.30 maddelere göre nasıl bir yol izlenmesi gerek yardımcı olursanız örnekleri ile çok sevinirim.


İyi günler hocam.. Hizmet alımı idari şartname 33. maddesi gereği; teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden AÇIKLAMA İSTENECEKTİR otomatik geliyor. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işlerde Kamu ihale tebliği 78.29.78.30 maddelere göre nasıl bir yol izlenmesi gerek yardımcı olursanız örnekleri ile çok sevinirim.


Cevabımız

Hizmet alımı ihaleleri için Aşırı Düşük Teklif Sorgulama ile ilgili oluşturduğumuz "Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yapma/ Yapmama Belirleme Tablosu"[1]na göre yapılır.

Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde (₺1.073.525/2) ₺536.762,50, diğer idarelerde (₺1.789.213) ₺894.606,50 ve üzerindeki bütün hizmet alımlarında

 

Aşırı düşük sorgulama yapılması zorunludur.

 

 Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin hizmet alımlarında (₺1.073.525/2) ₺536.762,50 ; diğer idarelerin hizmet alımlarında (₺1.789.213) ₺894.606,50’nin altındaki açık ihale, belli istekliler arasında ihalelerde,

  Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde,

 

(a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birini seçebilmektedir.

 

a) Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin hizmet alımlarında (₺1.073.525/2) ₺536.762,50 ;diğer idarelerin hizmet alımlarında (₺1.789.213) ₺894.606,50 ‘nin altında  4734’ün 2’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri. (Burada üç şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği unutulmamalıdır.)

b) Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde ₺536.762,50; diğer idarelerde ₺894.606,50 ‘nin altındaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri.

İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.

Bildiğiniz gibi ihalenizin personel çalıştırılmasına dayalı olabilmesi için aşağıdaki 3 şartın olması gerekmektedir. 

♦ ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi,

♦ Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

♦ Yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

⇒Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede KİK Modülünde yapılan hesaplama neticesinde ulaşılan, % 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil fiyatların esas alınması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyatların ilgili miktarlarla çarpılması sonucunda o iş kalemine ait teklif tutarına ulaşılacaktır. Dolayısıyla KİK modülüne girdiğiniz veriler sonucunda ortaya çıkan birim fiyatın ihale dokümanında belirttiğiniz miktar ile çarpımı sonucu oluşan tutar asgari işçilik maliyetidir ve bu tutarın altında teklif verilemez. 

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede teklif cetvelinde işçilik kaleminden başka bir kalem yok ve yukarıda belirtilen %4 sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyetindeki teklifler ihale dışı bırakılacağından fiilen aşırı düşük sorgulaması yapılmaz ve teklif değerlendirme dışı bırakılır. Ancak teklif cetvelinde işçilik kaleminden başka kalem var ise bunlar üzerinden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabileceği değerlendirilmektedir.

 

[1] 01.02.2017 – 31.01.2018 dönemini kapsamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap