Süresi içinde sözleşme imzalamayan isteklinin geçici teminat mektubunun irad kaydedilmesi gerekirken teklif geçerlilik süresi dolduğu için irad kaydedilememesi durumunda, isteklinin idareye sunduğu kesin teminat mektubu irad kaydedilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-3387 Sayılı Kararında: Başvuru sahibi firmanın şirket adına vekâlet veren temsil ve ilzama yetkili müdürü hakkında açılan kamu davasından dolayı, anılan kişinin söz konusu sermaye şirketinin sermayesinin yarısına ortak olması ve firma adına başvuruya konu ihaleye katılmamış olması nedeniyle kesin teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibinin 4734 […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-3387 Sayılı Kararında:

Başvuru sahibi firmanın şirket adına vekâlet veren temsil ve ilzama yetkili müdürü hakkında açılan kamu davasından dolayı, anılan kişinin söz konusu sermaye şirketinin sermayesinin yarısına ortak olması ve firma adına başvuruya konu ihaleye katılmamış olması nedeniyle kesin teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca yasal süresi içerisinde kesin teminatını idareye teslim ederek sözleşme imzalamadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan,  başvuru sahibinin ihaleye sunduğu geçici teminat mektubunun 28.07.2008 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi tarafından verilmiş olan geçici teminatın irat kaydının mümkün olamayabileceği dikkate alındığında, kesin teminatın irat kaydedilmesi işleminin iptali sonucunda başvuru sahibine iade edilecek kesin teminattan geçici teminat tutarının düşülmesi suretiyle irat işleminin yapılması ve kalan kısmın iadesinin mümkün bulunduğu sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap