Teklif geçerlilik süresi dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2390 Sayılı Kararında: İhalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, idarenin iptal kararını hukuka uygun şekilde ve yukarıda belirtilen kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif sebeplere dayandırması gerekmektedir. Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları doğrultusunda ihale sürecinin uzaması […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2390 Sayılı Kararında:

İhalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmıştır.

Bu çerçevede, idarenin iptal kararını hukuka uygun şekilde ve yukarıda belirtilen kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif sebeplere dayandırması gerekmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları doğrultusunda ihale sürecinin uzaması ve isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolması halinde bu sürenin uzatılabilmesinin mümkün olduğu ayrıca ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği dikkate alındığında, idare tarafından teklif geçerlilik süresinin bitmesinin, ihalenin iptaline sebep olarak görülmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap