Teknik Şartname ile İdari Şartnamenin birbiriyle uyumsuz olduğu durumlarda ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-473 Sayılı Kararında: Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; fazla çalışma yapılacak hallerde, toplam fazla çalışma saatine ihale dokümanında yer verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen idarece idari şartnamede fazla çalışmaya ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmadığı, bununla birlikte teknik şartnamede idarenin ihtiyacına göre fazla çalışma yaptırılabileceğinin belirtildiği, bu durumda idari şartname ile teknik şartnamede yer alan […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-473 Sayılı Kararında:

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; fazla çalışma yapılacak hallerde, toplam fazla çalışma saatine ihale dokümanında yer verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen idarece idari şartnamede fazla çalışmaya ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmadığı, bununla birlikte teknik şartnamede idarenin ihtiyacına göre fazla çalışma yaptırılabileceğinin belirtildiği, bu durumda idari şartname ile teknik şartnamede yer alan düzenlemeler arasında uyumsuzluk olduğu, ek olarak idari şartnamede toplam fazla çalışma saatine yer verilmeden, teknik şartnamede, idarenin ihtiyacı gibi belirsiz ifadeler kullanılarak, yapılan düzenlemenin ilgili Tebliğ açıklamasına aykırı olduğu ve isteklilerin ihaleye sağlıklı bir teklif hazırlamasına engel nitelikte olduğu, sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işlerin yalnızca öngörülemeyen durumlara ilişkin olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap