Belediyemize ait park yeri kiraya verme işi için açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı, ancak müracaatta bulunulmadı.15 gün süre ile pazarlığa bırakılabilir mi?

Yayın Tarih: 16.08.2016 09:08
Özet

Belediyemize ait park yeri kiraya verme işi için açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı, ancak müracaatta bulunulmadı.15 gün süre ile pazarlığa bırakılabilir mi? cevabınız için simdiden teşekkürler.


Belediyemize ait park yeri kiraya verme işi için açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı, ancak müracaatta bulunulmadı.15 gün süre ile pazarlığa bırakılabilir mi? cevabınız için simdiden teşekkürler.


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

2886 sayılı Kanun / madde 49.İhalenin yapılamaması:

“Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir” hükmüne göre 15 gün süre için düzenlemesi  Kanunda yer almamaktadır.15 gün içinde pazarlıkla ihaleye çıkarılması düzenlenmiştir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap