Doğrudan teminde personel alımında tekliflerin asgari işçilik maliyeti ve sözleşme giderleri ve genel giderler toplamının altında teklif kabul edilebilir mi?

Yayın Tarih: 19.12.2016 12:12
Özet

Bir okulun temizlik ihalesinde doğrudan temin olarak verilmekte teklife asgari ücreti maliyeti+sözleşme bedeli binde 9.8 eklenirse doğru olurum..ayrıca teşvikli olarak maliyeti:1935.23 teşviksiz ise:2017.58 artı sözleşme bedeli eklenecek hangisine göre teklif vermek gerekir?


Bir okulun temizlik ihalesinde doğrudan temin olarak verilmekte teklife asgari ücreti maliyeti+sözleşme bedeli binde 9.8 eklenirse doğru olurum..ayrıca teşvikli olarak maliyeti:1935.23 teşviksiz ise:2017.58 artı sözleşme bedeli eklenecek hangisine göre teklif vermek gerekir?


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer Yazılar

Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında bu modülün kullanılması zorunludur. İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) ulaşılabilir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

Doğrudan temin yöntemiyle alınan hizmet alımında işçilik hesaplama modülü kullanılması zorunlu değildir. Bunun yanında mevzuatta doğrudan temin ile alınan personel hizmeti alımında sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif edildiğinde teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin de bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde asgari işçilik maliyetinin altında olmamak üzere sözleşme giderleri ve genel giderler dahil edilmeden teklif verilen teklifin kabul edilebileceği değerlendirilmektedir. Hazine teşvikine ilişkin indirim ödeme aşamasında (hakediş aşamasında) yapıldığından bunun teklif değerlendirme aşamasında dikkate alınmasına gerek yoktur. 



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap