İhalelere katılmaktan yasaklama kararının resmi gazetede yayımlandığı tarih ile ihale tarihinin aynı olduğu durumda isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap