Mal alımında yüklenicinin temin edemediği mallar için nasıl hareket edilmelidir?

Yayın Tarih: 12.05.2016 01:05
Özet

Merhaba hocam. mal alımı ihalesinde birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen malzemeye teklif veren istekli . sözleşme imzalandı…. malın teslimi aşamasında 10 kalem malzemeden 3 tanesi teknik şartnameye uymayan ürün olduğu için kabul edilmedi. kalan bu üç ürün, (teknik şartnamede istenilen nitelikte — yüklenicide yok).. bu durumda ne yapabiliriz… 1…malın tamamı kabul edilmeden iade mi edilecek […]


Merhaba hocam. mal alımı ihalesinde birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen malzemeye teklif veren istekli . sözleşme imzalandı…. malın teslimi aşamasında 10 kalem malzemeden 3 tanesi teknik şartnameye uymayan ürün olduğu için kabul edilmedi. kalan bu üç ürün, (teknik şartnamede istenilen nitelikte — yüklenicide yok).. bu durumda ne yapabiliriz… 1…malın tamamı kabul edilmeden iade mi edilecek 2….kalan üç kalem ürün, hak edişten kesilip, kabul edilen diğer kalemler üzerinden yükleniciye ödeme yapılabilir mi nasıl bir çözüm bulabiliriz…


Cevabımız

Eğer teklif cetvelindeki 10 kalem malzeme için teklif verildi ise yüklenici bu 10 kalem ürünü sözleşme süresinde getirmek zorundadır. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecek sözleşmenin gecikme cezası ile sözleşmenin feshi hükümlerine göre haraket edilecektir. Malın tamamı kabul edilmeyip sözleşmenin fesh edilmesi gerekir. (Sözleşmenin 34 üncü maddesi )İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap