Pazarlık usulü ihalede asgari katılım sınırı şartı var mıdır?

Yayın Tarih: 05.11.2015 10:11
Özet

Pazarlık usulü (21f) ihalede asgari katılım şartı var mı? mesela 10 firma davet edildi ama 2 firma ihaleye katıldı. ihaleyi sonuçlandırabilir miyiz? asgari katılım şartı var mı? Teşekkür ederim.


Pazarlık usulü (21f) ihalede asgari katılım şartı var mı? mesela 10 firma davet edildi ama 2 firma ihaleye katıldı. ihaleyi sonuçlandırabilir miyiz? asgari katılım şartı var mı? Teşekkür ederim.


Üst Konuları: Pazarlık Usulü

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734/Pazarlık usulü Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

…………….              (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

            (Mülga üçüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)

          ….

            (Değişik beşinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

 

        Yukarıdaki mevzuata göre enaz üç istekli davet edilmesi gerekmekte,siz bu şartı yerine getirmişsiniz,katılım şartı için sınır bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap