İdarelerin teklif geçerlilik süresini idari şartnamede belirtilen süre kadar uzatmadan, teklif geçerlilik süresinin dolmasını gerekçe göstererek ihaleyi iptal etmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1350 Sayılı Kararında: İdarelerin ihale yapmaktaki esas amaçları ihtiyaçlarının uygun şartlarda ve sürelerde karşılanmasıdır. Ancak, ihtiyaçların giderilmesi için yürütülen ihale süreci bazen uzamakta ve idarece başlangıçta öngörülen sürelerde bu süreç sonuçlandırılamamaktadır. Bu tür durumlarda, ihaleye katılan isteklilerin karşılığında ihale konusu işi yapmayı taahhüt ettikleri tekliflerinin geçerlilik süreleri de dolmaktadır. İşte bu noktada kanun koyucu […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1350 Sayılı Kararında:

İdarelerin ihale yapmaktaki esas amaçları ihtiyaçlarının uygun şartlarda ve sürelerde karşılanmasıdır. Ancak, ihtiyaçların giderilmesi için yürütülen ihale süreci bazen uzamakta ve idarece başlangıçta öngörülen sürelerde bu süreç sonuçlandırılamamaktadır. Bu tür durumlarda, ihaleye katılan isteklilerin karşılığında ihale konusu işi yapmayı taahhüt ettikleri tekliflerinin geçerlilik süreleri de dolmaktadır. İşte bu noktada kanun koyucu zikredilen Kanun hükmü ile ihale sürecinin sonuçlandırılmasını ve idarelerin bahsedilen amaca ulaşmalarını teminen teklif geçerlilik sürelerinin arttırılmasına imkan sağlamaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu ihalede, Kanunun bahse konu hükmü ile idarenin teklif geçerlilik süresini idari şartnamede belirtilen teklif geçerlilik süresi (90 gün) kadar uzatma imkanı varken, bu yola başvurmayıp ihaleyi teklif geçerlilik süresinin dolması gerekçesiyle iptal etmesinin yerinde olmadığı, başka bir ifadeyle, iptal gerekçeleri arasında yer alan teklif geçerlilik süresinin dolması gerekçesinin yeterli ve geçerli bir gerekçe olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap