İhale yetkilisi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihaleyi iptal etmekte veya ikinci avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalamakta takdir yetkisine sahip midir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-3820 Kararında: 4734 sayılı Kanun’un 44’nci maddesinde, “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-3820 Kararında:

4734 sayılı Kanun’un 44’nci maddesinde,

“İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır…” hükmü yer almakta, maddenin gerekçesinde ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda;

“…uluslararası uygulamalar çerçevesinde idareye iki seçenek  sunulmuştur. İdare, ihaleyi iptal edebilir yada ihtiyacın karşılanmasını geciktirmemek üzere ekonomik açıdan en avantajlı ikinci fiyatın ihale yetkilisince uygun görülmesi şartıyla bu teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Kanun maddesinin lafzı ve amacından çıkan sonuç, ihale yetkilisinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihaleyi iptal etmekte veya ikinci avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalamakta takdir yetkisine sahip olduğudur. Netice itibarıyla ihale komisyonunca başvuru sahibinin üzerinde ihale bırakılmayarak ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap