Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer hesaplanmasında yaklaşık maliyetin üzerindeki ve çok altındaki teklifler nasıl değerlendirilecek?

Yayın Tarih: 10.02.2017 12:02
Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer hesaplanırken, ihalenin ilk oturumunda teklif mektupları ve geçici teminatı uygun olan isteklilerin sınır değer hesaplanması katılacağı belirtilmektedir.Ancak yapım işlerinde olduğu gibi yaklaşık maliyetin % 120 si ile % 40 arasındaki teklifler hesaplamaya katılmıyor.Oysa KİK sınır değer hesaplama uygulamasında hizmet alımları için herhangi bir değer bulunmamaktadır.Sorum personel çalıştırılmasına […]


Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer hesaplanırken, ihalenin ilk oturumunda teklif mektupları ve geçici teminatı uygun olan isteklilerin sınır değer hesaplanması katılacağı belirtilmektedir.Ancak yapım işlerinde olduğu gibi yaklaşık maliyetin % 120 si ile % 40 arasındaki teklifler hesaplamaya katılmıyor.Oysa KİK sınır değer hesaplama uygulamasında hizmet alımları için herhangi bir değer bulunmamaktadır.Sorum personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer hesaplanmasına bütün teklifler hesaplama katılacak mı? Eğer hesaplama katılacaksa bu sınır değerin amacını ortadan kaldırmaz mı? Örneğin KİK in hesaplama modülünden yapılan değerlendirmede yaklaşık maliyeti 100.000 TL olan bir işin 300.00 TL tutarındaki bir teklif sınır değeri yaklaşık maliyetin üzerine çıkarmaktadır. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.


Üst Konuları: Sınır Değer

Cevabımız

Kamu İhale Kanununun 38’inci maddesinde, ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği ve teklifleri reddetmeden önce aşırı düşük sorgulama yapılması gerektiği, KİK tarafından ise sınır değer ve sorgulama kriterlerine ilişkin belirleme yapılabileceği düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde ise sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak isteneceği belirtilmiştir. Kamu ihale genel tebliğinde sınır değer hesaplaması belirlenmiştir.

Belirtmiş olduğunuz gibi personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihaleler için 25.01.2017 tarihinde getirilen yeni sınır değer hesaplamasında yapım işlerinde olduğu gibi yaklaşık maliyetin % 120 si ile % 40 arasındaki tekliflerin hesaplamaya katılmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri hesaplamaya dahil edilecektir. Ancak hesaplamada sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verildiğinde ve ihaleye teklif veren sayısı az olduğunda yaklaşık maliyetin üzerinde sınır değer oluşmaktadır. Tam tersi tekliflerin aşağıda gösterildiği üzere geçerli olan ancak çok düşük teklif verildiğinde sınır değer hesaplamasında formülasyonda tek etkileyen kısım yaklaşık maliyet olmaktadır.Bu hesaplama bilinçli olarak yapılmış ise buradan şunu anlamak gerekiyor: idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin önemi azaltılarak, verilen tekliflerin daha çok dikkate alındığı şekilde formülasyon ile ihalede verilen tekliflere göre sınır değer oluşturulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri hesaplamaya dahil edilecek ve aşırı düşük sorgulama yapılacak ihaleler için sınır değer yaklaşık maliyetin üstünde oluşsa da mevcut mevzuata göre aşırı düşük sorgulama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Sınır Değer Oluşması Örneği

Yaklaşık Maliyet

                                    100.000,00  

 

Teklifler

1. Teklif

       90.000,00  

 

2. Teklif

       80.000,00  

 

3. Teklif

     200.000,00  

 

Malzemeli Yemek İhalesi

 

 

 

R Katsayısı

0,88

 

Sınır Değer

                                    103.400,00  

 
 

 

Yaklaşık Maliyetin Çok Altında Sınır Değer Oluşması Örneği

Yaklaşık Maliyet

                                    100.000,00  

 

Teklifler

1. Teklif

               10,00  

 

2. Teklif

               20,00  

 

3. Teklif

               30,00  

 

Malzemeli Yemek İhalesi

 

 

 

R Katsayısı

0,88

 

Sınır Değer

                                      22.013,20  

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap