ihale-soru-cevap-logo.png


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Ben ön mali kontrol biriminde görev yapmaya başladım. Ön mali kontrol yaparken ihalede sorumlu olduğum kısımlar tam olarak nedir? Örneğin teknik şartname vb. bu kısımlar benim sorumluluğuma giriyor mu? Yapılan bir ihalede yaklaşık maliyet düzenlenirken euro cinsinden verilen bir teklif o << Devamını Oku>> [1165]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Nefaset kesinti tutarı nasıl hesaplanır bu tutarı kontrol teşkilatımı? Geçici kabul komisyonu mu belirler? << Devamını Oku>> [1339]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenici tarafından iş sahibi davacıya verilen kesin teminat mektubunun verildiği tarihten gelir kaydedileceği fesih tarihine kadar devlet istatistik enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmiş değerinin bilirkişiye hesap ettirilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [5983]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında: İdare hukukunun temel ilkelerinden hareketle, idarenin yapmış olduğu hatalı işlemi her zaman geri alması mümkün olduğundan, idarenin ihaleyi yukarıda anılan hükme dayanmaksızın da iptal etmesi mümkündür. Diğer taraft << Devamını Oku>> [7189]


İhale mevzuatı sonucunda gerçekleştirilen ihale sonucu imzalanan sözleşme sonucunda yüklenicinin gerçekleştirmiş olduğu ihale konusu mal, hizmet alımları ile yapım işleri sonucunda doğan hakkedişini veya diğer alacaklarını alacağın temliki (alacağın devri) yoluyla üçüncü kişilere devredebilmektedir. << Devamını Oku>> [7070]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanuna göre ihaleye çıkılan ve muayene komisyonu tarafından kabul işlemi yapılan sözleşmeye bağlanmış mal alımlarında,malın sevk irsaliyesiyle teslim edildikten sonra,fatura düzenlenmesi için gereken ,süreç yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin << Devamını Oku>> [7049]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21-f ye göre yapılan bir ihalede ihale kararının kesinleşmesinin ardından 10 günlük itiraz süresi (katılımcılardan ihaleye itirazımız yoktur diye dilekçe alınırsa veya katılımcı tek ise beklemeye gerek var mı? Şimdiden Teşekkürler << Devamını Oku>> [5926]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz tarafından doğrudan temin ile zaman zaman mal hizmet satın alıyor bazen de yapım işi kapsamında işler yaptırıyoruz, yaptırdığımız işle ilgili süreçte iş artışı verilebilecek durumlar ortaya çıkıyor, tekrar doğrudan temin yapmak yerine iş artışı ile yaptırmak istiyoruz, m << Devamını Oku>> [9158]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. doğrudan temin ile hizmet alımı yaptık. sözleşme imzalayacağız. 60 günlük bir iş. sözleşmeden önce 5,69 oranında ihale karar pulu ve 9,48 oranında damga vergisi kesmemiz gerekir mi? << Devamını Oku>> [21420]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı ihale yaptık. Sözleşmeyi imzaladık, 20 personel için ihale yapıldı. Ancak sözleşmeden sonra idare olarak 20 kişinin yetmediğine kanaat getirdik, iş artışı kapsamında neler yapabiliriz? Prosedürü nasıldır? << Devamını Oku>> [20684]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş Anahtar teslim sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda ,uyulacak usul yazımızın konusunu oluşturacaktır.[1] II.4735 sayılı Kanun’un 17 ve 18 inci maddeleri ile 23 üncü maddesine göre mücbir sebep ve ayrıca, sözleşmelerin mahkeme kararlarıyla sona erdirilmesi hallerinde; teminatlar iad << Devamını Oku>> [19239]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Değerli Üstadım. Allah ömrünüze ömür katsın. Bilginizi daim ve ziyade eylesin inşallah. Değerli Üstadım 09/08/2016 tarihli Resmi Gazete^ de yayımlanan 6728 sayılı Kanun^ un 23 üncü maddesinde bir nüshadan daha fazla düzenlenen kağıtlardan MAKTU << Devamını Oku>> [16787]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mrb hocam, KİK payı ne zaman alınır belli bir kriteri var mıdır? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [15783]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal Alım Kabul tutanağını nasıl düzenlemem gerekiyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim… << Devamını Oku>> [15558]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KIDEM TAZMİNATI VE AYRINTILARI 1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hangileridir? Kamu İhale Genel Tebliğinin 07.06.2014 tarihinde değişen 78.1 maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ·  İhale konusu işt << Devamını Oku>> [14479]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fesih öncesi ve sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılacak iş ve işlemler ile kesin hakediş raporu ve hesap kesme işleminin ve hesabının nasıl gerçekleştirileceği hk. << Devamını Oku>> [13828]


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2022 Yılı) << Devamını Oku>> [13149]


Nefaset, imalatın teknik şartnameye uygun olmadığı veya imalat yapılırken başka bir imalata zarar verilmiş olması durumunda oluşan bedelin yüklenicinin hakedişinden düşüldüğü bir kesinti uygulamasıdır. Aşağıda nefaset kesintisi hakkında bilgi verilerek bununla ilgili Yargıtay kararlarına yer verilmi << Devamını Oku>> [12896]