İhalesi gerçekleştirilen ancak karara bağlanmayan ihalede asil ve yedek komisyon üyesinin görevden uzaklaştırıldıkları durumda ihale geçerli midir yoksa ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 27.07.2016 06:07
Özet

20.07.2016 tarihinde yapılan ancak karara bağlanmayan ihalede ,asil komisyon üyesi ve asil üyenin yedek komisyon üyesi de 21.07.2016 tarihinde görevden uzaklaştırıldıklarından ihale komisyonu olarak ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?


20.07.2016 tarihinde yapılan ancak karara bağlanmayan ihalede ,asil komisyon üyesi ve asil üyenin yedek komisyon üyesi de 21.07.2016 tarihinde görevden uzaklaştırıldıklarından ihale komisyonu olarak ihalenin iptal edilmesi gerekir mi?


Üst Konuları: İhale Komisyonu

Cevabımız

İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Buna göre, ilk olarak ihale komisyonunun eksiksiz toplanması gerekmektedir. İkincisi  asıl üye görevden uzaklaştırılsa bile yedek üye ancak asil üye ihaleye giremediği durumda yani ihaleden önce onun yerine geçebilir. İhale gerçekleştikten sonra asil üyenin yerine yedek üyenin geçmesi söz konusu değildir, nitekim ihale komisyon üyelerinin sorumluluğu bulunduğundan yedek üye asıl üyenin katıldığı karara katılmıyor olabilir, ihale sırasında söyleyeceği hususlar ihalenin yönünü değiştirebilir veya asıl üyenin dikkat çekmediği başka hususlara dikkat edebilir.

Sorunuza gelince, burada ihaleniz sonuçlanmış ancak karar yazılmamış, asıl ve asılın yedeği olan üye görevden uzaklaştırıldığından soruşturma bitene kadar bunların komisyon kararına imza atmaları söz konusu değildir. Komisyon tam olarak toplanamadığından ihalenin iptalinin daha doğru olacağı ancak komisyon tam olarak toplanamadığından ihalenin iptalinin ihale yetkilisi tarafından gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağı değerlendirilmektedir.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap