İş yönetme belgesi hangi ihale türleri için verilebilir ve iş yönetme belgesinin verilebildiği durumlarda EKAP üzerinden mi düzenlenir?

Yayın Tarih: 08.12.2016 02:12
Özet

İş yönetme belgesi hangi ihale türleri için verilebilir ve iş yönetme belgesinin verilebildiği durumlarda EKAP üzerinden mi düzenlenir.


İş yönetme belgesi hangi ihale türleri için verilebilir ve iş yönetme belgesinin verilebildiği durumlarda EKAP üzerinden mi düzenlenir.


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

Mühendisler ve mimarların ; İş denetleme ve İş yönetme belgesi almak için gereken şartlar

Bu durum Yönetmeliğin 44/ç, 44/d, 44/2, 47/4, maddelerinde düzenlenmiştir.

 İş Denetleme Belgesi aşağıda gösterilen unvanlara verilir.

Kontrol Mühendisi, Şantiye Mühendisi ,Kontrol Şefine,Şantiye Mühendisi,Şantiye Şefi,Fenni Mesul ,Yapı Denetim Görevlisi

İş Yönetme Belgesi aşağıda gösterilen unvanlara verilir.

Teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar,il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdürler

Ana başlık olarak

 1. Geçici kabulü yapılmış işlerde,
 2. Devam eden işlerde,
 3. İdarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde,
 4. Sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanan işlerde,

Olmak üzere konu dört bölümde incelenecektir.

 1. Geçici kabulü yapılmış işlerde;

İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, olarak düzenlenir.[1]

 1. Devam eden işlerde;

 İşin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, olarak düzenlenir.[2]

 1. İdarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde[3];

a) Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

düzenlenir.

 

4.Sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanan işlerde, daha önceki durumlarda yazdığımız;” İlk sözleşme bedelinin” veya “sözleşme bedeli ”ifadelerinden, “gerçekleştirilen iş tutarı” anlaşılarak değerlendirilecektir.[4]

                    

İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde İş deneyim tutarının tespiti ile Değerlendirme ye ilişkin esaslar

 1. Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden, belirlenir.[5]
 2. Kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden, belirlenir.[6]

 

 1. Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden, ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde belge tutarı, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden, belirlenir.[7]

 

 1. İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslar dahilinde, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden, belirlenir.[8]
 2. Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenleme koşullarına ilişkin 44 üncü maddesinde denetleme ve yönetme belgesi düzenlenebilmesi için, sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme veya yönetme görevinde bulunulmuş olmasının gerektiği, Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde, kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyiminin, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden belirleneceği, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi veya yönetici bulunması halinde ise; bu tutarın görevlilerin veya yöneticilerin sayısına bölüneceği, hüküm altına alınmıştır.
 3. EKAP üzerinden  düzenlenir.
 

[1] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 44/1. ç

[2] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 44/ 1.d

[3] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 44/ 2

[4] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 44/ 4

[5] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46/2.ç

[6] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46/2.d

[7] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46/2.e

[8] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46/2.fİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap